Quy định

Quy định về hàng hóa

Chúng tôi không nhận vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam với các loại hàng sau:

Quy định đền bù thiệt hại vận chuyển

Lưu ý: Việc bồi thường hàng hóa do vận chuyển sẽ được Công ty giải quyết trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin sản phẩm mới nhất