Ống cắm đũa thìa


⏩Giá order chung: 127k/sp (gom đơn order đủ 25sp trở lên)

⏩Giá order sỉ: 116k/sp (nhận sỉ từ90 sp trở lên)

👉Mua SLL: Vui lòng inbox cho King Order☎️

(Giá trên là giá ước lượng về tận kho King Order)

⏩Giá order chung: 127k/sp (gom đơn order đủ 25sp trở lên)

⏩Giá order sỉ: 116k/sp (nhận sỉ từ90 sp trở lên)

👉Mua SLL: Vui lòng inbox cho King Order☎️

(Giá trên là giá ước lượng về tận kho King Order)